NL
DEENFR
Overgangszone

Bestemmingsplan ENCI-gebied incl. anterieure overeenkomst

Sinds 2011 werkt SOME samen met haar partners aan een nieuw bestemmingsplan voor het ENCI-gebied dat een correcte vertaling moet zijn van het Plan van Transformatie.

De partners van het Plan van Transformatie hopen het ontwerp-bestemmingsplan met bijbehorend milieu-effect-rapport (MER) aan te bieden aan het College van B & W van Maastricht met het verzoek het in procedure te brengen in het voorjaar van 2018.

In het bestemmingsplan wordt met de grootste zorgvuldigheid gewerkt aan de ruimtelijke regeling van dit unieke ENCI-gebied. Zowel bescherming van omgeving, toekomstige industriële ontwikkeling, als bescherming van nog te ontwikkelen natuur worden zoals bedoeld in het Plan van Transformatie ENCI-gebied vormgegeven en in het bestemmingsplan geregeld.

In mei 2019 heeft een uitspraak van de Raad van State over de PAS (Programma Aanpak Stikstof)het bestuur doen besluiten om te wachten op duidelijkheid van de nationale overheden over de gevolgen van dit besluit voordat er opnieuw gestart wordt met de al dan niet gewijzigde opstelling van het bestemmingsplan ENCI-gebied.

02-12-2013
01-04-2018
90% is voltooid
600.000,00