NL
DEENFR

Realisaties tot nu toe...

 • Geniet van een prachtig uitzicht in 5 kijkrichtingen vanaf het stervormige uitzichtplatform bovenop D’n Observant
 • De Oehoevallei is vrijgemaakt van overmatig bos. Vanaf de Kiekoet bovenop de St.-Pietersberg heb je een fantastisch kijkje op deze mooie vallei
 • American Memorial De Schark is gerestaureerd. Bovendien is er een nieuwe mergelgang gemaakt tussen de ENCI-groeve en het memorial.
 • 8 ha - voor Nederland zeldzame - kalkgraslanden zijn ingericht
 • Er is een natuurplas uitgediept. Natuurmonumenten onderzoekt momenteel de mogelijkheid om hier een waterspeelplek van te maken voor gezinnen met jonge kinderen.
 • Spectaculair was de bouw en een  40 meter hoge trap en  uitzichtplatform aan de noordzijde van de groeve 
 • Er is besloten dat de ovenbuis wordt gesloopt omdat de partners van het Plan van Transformatie geen rendabele cultuurhistorisch-recreatieve functie hiervoor hebben gevonden. Mogelijk willen de partners aan deelelementen een nieuwe bestemming geven.
 • Een nieuwe  toegangsweg vanaf de Lage Kanaaldijk naar een nieuwe parkeerplaats bij het Infocentrum Châlet D’n Observant. Je kunt het ENCI-gebied, D’n Observant en Sint-Pietersberg dus ook bereiken vanaf de Lage Kanaaldijk
 • Laat je informeren over de transformatie in het Informatiecentrum Châlet  D’n Observant
 • Inrichting van de overgangszone tussen het  bedrijventerrein en de groeve op 2 verschillende hoogtes. Dit wordt het hart van het ENCI-gebied
 • Boek een groepsrondleiding onder leiding van een gids
 • Het ENCI-Bedrijvenpark verandert sinds 2010 van single-user naar multi-user
 • Vervroegde overdracht van gronden: in 2010 heeft ENCI D’n Observant, de Oehoevallei en een deel van het ENCI-bos overgedragen aan Natuurmonumenten
 • Bouwrijp maken van de overgangszone +38m. NAP 
 • Plaatsen van hekwerken op het wandelpad in de groeve
 • Het realiseren van een tijdelijke voetgangersbrug om kruisend verkeer tussen voetgangers en groevematerieel te voorkomen.
 • ENCI heeft in 2017 opnieuw een deel van haar gronden. van de groeve juridisch overgedragen aan Natuurmonumenten: de trap en uitzichtplatform, de kalkgraslanden, de natuurplas, de vijver Onder D'n Olifant, American Memorial De Schark en de steilwanden onder Hoeve Lichtenberg.
 • In 2017 is een deel van de groeve opengesteld voor het publiek. Tegelijkertijd hebben we een gloednieuw wandelpad in gebruik genomen.
 • 01-01-2020 is de groeve overgedragen aan Natuurmonumenten. Tevens is de overgangszone 38+ NAP verpacht aan SOME.

Kijk onder de kop 'Projecten' voor meer informatie.