NL
DEENFR

Een bijzonder proces...

Het Plan is een bijzonder resultaat van een zeer  bijzonder proces waarin overheden, omgeving, natuurorganisaties en bedrijfsleven door samen te werken, samen na te denken en samen uit te voeren een resultaat hebben neergezet dat een grote meerwaarde biedt voor Maastricht en regio.

Het plan bestaat uit een basispakket aan concrete inrichtingsmaatregelen en afspraken en een ontwikkelingsrichting voor de verdere toekomst.

Het Plan is vastgelegd in een juridische samenwerkingsovereenkomst waarin de partijen zich op 25 februari 2010 over en weer hebben verplicht om de plannen te realiseren.  Deze samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door de vijf partijen: Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, ENCI, Natuurmonumenten en Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend. Het Plan is vervolgens uitgewerkt in een eindplan voor de groeve.

Eind 2010 is de uitvoering van het Plan van Transformatie overgedragen aan de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied die sindsdien zorgt voor het bewaken van de voorgang en kwaliteit van de transformatie van het hele ENCI-gebied. Ze is bovendien gericht op het aanbrengen van een aanvullende meerwaarde op het basispakket en is tot slot verantwoordelijk voor de ontwikkeling van activiteiten in de overgangszone. 

Het Plan van Transformatie, het eindplan van de groeve, de samenwerkingsovereenkomst en nog vele andere documenten kun je terugvinden onder 'Documenten'.