NL
DEENFR

In een notendop...

De groeve verandert in een prachtig natuurgebied waar je als bezoeker van de Sint-Pietersberg van kunt genieten en waar je heerlijk kunt ontspannen. Er ontstaat een grote, natuurlijke en gevarieerde groeve met diverse kalkterrassen en steilwanden, kalkgraslanden, een natuurbad en een centrale waterplas. Drie grote mergelblokken blijven staan om een visuele afscheiding te maken met de Oehoevallei die sinds 2010 in eigendom is van Natuurmonumenten. Voor wandelaars worden voorzieningen aangelegd in de vorm van wandelpaden, hellingen, trappen en uitzichtplatforms. Door de unieke situatie van hellingen, bodem en vocht ontstaan kansen voor waardevolle dieren en planten. Een goed gezoneerde groeve met ruimte  voor natuur maar ook voor avontuur.

In het hart van het ENCI-gebied, tussen het bedrijventerrein en de groeve, is de overgangszone ingericht. Deze zone wordt één van de parels van het ENCI-gebied en ligt in een spectaculair punt van de groeve, namelijk de 600 meters lange oostrand van enkele tientallen meters hoogte. De stichting is verantwoordelijk voor deze zone die zich gaat richten op recreatie/wellness, horeca, informatie en creatieve bedrijvigheid. In  2017 is een deel van deze overgangszone toegankelijk geworden voor bezoekers!

Essentieel speerpunt in het Plan van Transformatie is het vestigen van externe ondernemingen op het 33 ha grote fabrieksterrein. Het bedrijventerrein van ENCI verandert in een bedrijvenpark met een verscheidenheid aan bedrijven waarvan ENCI er één is. ENCI zoekt naar innovatieve bedrijven die focussen op Het Nieuwe Bouwen en de Groene Maakindustrie. Sleutelwoord is duurzaamheid. Niet zomaar ieder bedrijf kan zich hier vestigen. De opstellers van het Plan van Transformatie hebben een aantal toelatingscriteria opgesteld waarin nieuwe bedrijven worden getoetst.

Bij de keuze van bedrijven om zich te vestigen op het Bedrijvenpark van ENCI, is de kade een belangrijke factor. Daarom spannen Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en ENCI zich in om de kade om te bouwen tot een multimodale kade. In 2015 heeft ENCI haar kade met 45 meter verlengd zodat grote schepen vast aan de wal kunnen aanleggen.  Verder wil de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied een 50 meterlange passagiersterminal realiseren ter hoogte van de aanlegsteiger van Rederij Stiphout. Deze aanlegsteiger zal de multimodaliteit voor recreanten ondersteunen.