NL
DEENFR

De aanleiding van het Plan van Transformatie...

De ontgrondingenvergunning van ENCI was geldig tot 1 januari 2010. Verlenging ná deze periode was mogelijk op voorwaarde dat een gedragen Plan van Transformatie voor het ENCI-gebied werd opgesteld waarin de meerwaarde voor het gebied werd aangetoond.

Vanaf eind 2008 zijn de vijf partijen aan de slag gegaan met het opstellen  van dit plan. Samenspraak met de omgeving stond daarbij hoog op de agenda. Verschillende belangengroepen en omwonenden werden daarom betrokken bij de planvorming. Door de omgeving uit te dagen mee te denken over de ontwikkeling van het ENCI-gebied, ontstond een creatief, inspirerend en breed gedragen plan.