NL
DEENFR
19 OKTOBER 2016

Zandstrand bij natuurbad aangelegd

Eind september heeft ENCI het zandstrand bij het natuurbad in de ENCI-groeve aangelegd. Deze maatregel is onderdeel van de uitvoering van het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied.

Het natuurbad bestaat uit drie bassins die op natuurlijke wijze zijn gevuld met grondwater. In het Plan van Transformatie is afgesproken dat alleen aan het onderste bassin een recreatieve functie wordt toegekend. De twee hoger gelegen bassins zorgen ervoor dat de omringende natuur op natuurlijke wijze wordt voorzien van water in zeer droge periodes.

Losliggende vuursteenkeien bij het onderste natuurbad zijn onlangs weggehaald zodat toekomstige bezoekers zich hier geen pijn aan kunnen doen. Deze week brengt ENCI het zand aan voor de inrichting van het zandstrand.

In de loop van 2017 in gebruik
Lezen, spelen en ontspannen bij het natuurbad wordt mogelijk in de loop van 2017. Mogelijk mag er dan nog niet in worden gebaad. Om de veiligheid en gezondheid van bezoekers te waarborgen, moet het water van het natuurbad namelijk een lange periode worden gecontroleerd. Al enkele maanden wordt het water dan ook tweewekelijks bemonsterd en geanalyseerd door Aqualab Zuid. De eerste metingen tonen aan dat het water voldoet aan de strengste waterkwaliteitsnormen voor natuurbaden. De monitoring van het water wordt ook in 2017 voortgezet. Ook voeren de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied en Natuurmonumenten nog gesprekken over het toezicht op het natuurbad.

 

naar archief ...