NL
DEENFR
18 NOVEMBER 2020

Werkzaamheden ten behoeve van nutsvoorzieningen

De afgelopen maanden is er volop gewerkt aan het aanleggen van de nutsvoorzieningen op zowel de 50+ zone als de 38+ zone

Vanaf de zomer 2020 is er langs de toegangsweg vanaf de Lage Kanaaldijk, op de 50+ zone, naar de 38+ zone en op de 38+ zone volop gegraven. Het doel van deze graafwerkzaamheden was om elektra, riolering, drinkwater en telefoon/internet aan te leggen naar de 50+ en 38+ zone. 

Momenteel zijn de graafwerkzaamheden afgerond. De komende maanden zullen er diverse  individuele aansluitingen gerealiseerd worden zoals de beide horecagelegenheden.  De pompen die het regenwater, het groevewater en het rioolwater wegpompen zullen aangesloten worden. En de straatverlichting op de 38+ zone zal aangesloten worden.

naar overzicht ...