NL
DEENFR
21 AUGUSTUS 2017

Uitnodiging ’OVERGANGSZONE’, opening 3 september 12.00 u.

Op zondag 3 september om 12.00 uur openen de kunstenaars van ‘OVERGANGSZONE’ eenmalig voor u de poorten van de ENCI-groeve. In en nabij de groeve vindt een groot gezamenlijk publieksmoment plaats in het kader van het EAA-congres te Maastricht.  

Een bundeling van publieksmomenten wordt op locatie in en nabij de ENCI-groeve gepresenteerd; diverse presentaties, openlucht-installaties, performances, filmvertoningen en tours vinden verspreid over het gebied plaats.                                U bent van harte welkom op de opening om 12.00 uur bij de AINSI, verricht door gedeputeerde Hans Teunissen en Peter Mergelsberg (directeur SOME).  

Vervolgens starten wij een aantal tours onder deskundige begeleiding van ENCI-groevegidsen. Om 13.00, 15.00 en 17.00 uur kunt u steeds voor maximaal 2 uur de groeve in om de activiteiten in en rond de ‘overgangszone’ te beleven.  Tevens worden er die dag filmopnames gemaakt voor het programma Kunstuur van AVROTROS. Het programma/legenda + kaart kunt u hieronder downloaden en laat ruimte voor vrije keuze en eigen ontdekkingen om het gehele manifestatieterrein te verkennen.  Als afsluiting is er om 20.00 uur een bijzondere filmvertoning van Miriam Sentler in de tennisvelden van ENCI. Wij, de deelnemers van ‘OVERGANGSZONE’ en haar partners via SOME hopen u op 3 september te mogen verwelkomen. 

Locatie: ENCI-groeve ‘overgangszone’ en in de directe nabijheid ENCI-gebied.  

Opening: 12.00 uur door gedeputeerde Hans Teunissen, AINSI, Lage Kanaaldijk 112-113, Maastricht    

Entree hoofdlocatie: Chalet d’n Observant, Lage Kanaaldijk 115, Maastricht

Tijd: zondag 3 september van 12.00 – 18.00 uur  

Einde: De dag wordt afgesloten met een speciale filmvertoning van Miriam Sentler op de tennisvelden ENCI (EPV), 20.00 – 22.00 uur, Schutterijweg 1, Maastricht  

Met: Christian Berens, Maarten Davidse, Karel Dicker, Emile Hermans, Eline Kersten, Charlotte Koenen, Charlotte Lagro, Miriam Sentler, Sanne Vaassen, Joep Vossebeld, Simon Weins en Gladys Zeevaarders.

Speciaal voor dit event en aanhakend op EAA-Maastricht opent Eline Kersten haar tentoonstelling ‘Solastalgia’ op 1 september vanaf 19.00 uur in de AINSI (te bezichtigen t/m 3 september)

 Reserveren: via onze website: www.overgangszone.nl 

page1image18152

‘OVERGANGSZONE’ is een meerjarig kunst- en onderzoeksproject, waarin kunstenaars op zoek gaan naar de kwaliteit van een complexe, oude plaats, die zich niet zomaar prijs geeft. 12 Kunstenaars onderzoeken de verschillende verborgen noties van plaats, die een rol spelen in het transformatieproces van de ENCI. Dat doen zij in samenwerking met betrokkenen van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME). De resultaten van het artistiek onderzoek worden gepresenteerd tijdens de ‘23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists’ (EAA) Maastricht. Als afsluiting van dit congres vindt op 3 september in de ‘overgangszone’ van het ENCI- gebied een groot gezamenlijk publieksmoment plaats, waarin alle kunstenaars hun work-in-progress tonen. 

Download via onze website uw programma + Legenda en locaties van activiteiten: www.overgangszone.nl

 

Een bundeling van publieksmomenten wordt op locatie in en nabij de ENCI-groeve gepresenteerd; diverse presentaties, openlucht-installaties, performances, filmvertoningen en tours vinden verspreid over het gebied plaats.

U bent van harte welkom op de opening om 12.00 uur bij de AINSI, verricht door gedeputeerde Hans Teunissen en Peter Mergelsberg (directeur SOME).
Vervolgens starten wij een aantal tours onder deskundige begeleiding van ENCI-groevegidsen. Om 13.00, 15.00 en 17.00 uur kunt u steeds voor maximaal 2 uur de groeve in om de activiteiten in en
rond de ‘overgangszone’ te beleven.

Tevens worden er die dag filmopnames gemaakt voor het programma Kunstuur van AVROTROS. Het programma/legenda + kaart kunt u hieronder downloaden en laat ruimte voor vrije keuze en eigen ontdekkingen om het gehele manifestatieterrein te verkennen.
Als afsluiting is er om 20.00 u. een bijzondere filmvertoning van Miriam Sentler in de tennisvelden van ENCI.

Wij, de deelnemers van ‘OVERGANGSZONE’ en haar partners via SOME hopen u op 3 september te mogen verwelkomen.

Locatie: ENCI-groeve ‘overgangszone’ en in de directe nabijheid ENCI-gebied.
Opening: 12.00 uur door gedeputeerde Hans Teunissen, AINSI, Lage Kanaaldijk 112-113, Maastricht Entree hoofdlocatie: Chalet d’n Observant, Lage Kanaaldijk 115, Maastricht
Tijd: zondag 3 september van 12.00 18.00 u.
Einde
: de dag wordt afgesloten met een speciale filmvertoning van Miriam Sentler op de tennisvelden ENCI (EPV), 20.00 22.00 u, Schutterijweg 1, Maastricht
Met: Christian Berens, Maarten Davidse, Karel Dicker, Emile Hermans, Eline Kersten, Charlotte Koenen, Charlotte Lagro, Miriam Sentler, Sanne Vaassen, Joep Vossebeld, Simon Weins en Gladys Zeevaarders.
Speciaal voor dit event en aanhakend op EAA-Maastricht opent Eline Kersten haar tentoonstelling ‘Solastalgia’ op 1 september vanaf 19.00 u. in de AINSI (te bezichtigen t/m 3 september) Reserveren: via onze website: www.overgangszone.nl

page1image18152

‘OVERGANGSZONE’ is een meerjarig kunst- en onderzoeksproject, waarin kunstenaars op zoek gaan naar de kwaliteit van een complexe, oude plaats, die zich niet zomaar prijs geeft. 12 Kunstenaars onderzoeken de verschillende verborgen noties van plaats, die een rol spelen in het transformatieproces van de ENCI. Dat doen zij in samenwerking met betrokkenen van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME). De resultaten van het artistiek onderzoek worden gepresenteerd tijdens de ‘23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists’ (EAA) Maastricht. Als afsluiting van dit congres vindt op 3 september in de ‘overgangszone’ van het ENCI- gebied een groot gezamenlijk publieksmoment plaats, waarin alle kunstenaars hun work-in-progress tonen.

Download via onze website uw programma + Legenda en locaties van activiteiten: www.overgangszone.nl

LEES MEER

‘OVERGANGSZONE’ is een project over verbindingen, participatie en zichtbaarheid; een project over kunst en onderzoek en de presentatie daarvan in het ENCI-gebied, een locatie waarbij de verschillende beleefde noties van plaats liggen in de kracht van de verandering.

Het interessante is, dat er in die overgangszone allerlei nieuwe plekken en mogelijkheden gecreëerd worden, die relevant zijn voor artistiek onderzoek in situ. Al die plekken worden ‘bemand’ door verschillende partijen of stakeholders, die allen een eigen belang hebben bij de (her-)bestemming en inrichting van het ENCI-gebied, dat in 2019 zijn voorlopige voltooiing moet krijgen. Deze stakeholders zoals Natuurmonumenten, de ENCI en haar werknemers, nieuwe bedrijven, omwonenden, recreanten, etc., maar ook het Natuurhistorisch Museum bieden hun eigen perspectief en creëren zo hun eigen notie van plaats. Wij zijn van mening dat al die verschillende bemande plekken naast elkaar kunnen bestaan, en, hoe controversieel misschien ook, samen het geheel in een groter verband kunnen vertellen. Een uitgelezen kans voor kunstenaars, die het ‘onverenigbare’ als uitgangspunt voor hun onderzoek nemen, en dat zichtbaar, ervaarbaar en bespreekbaar maken.

Daarvoor hebben wij 12 jonge kunstenaars uitgenodigd, die gedurende anderhalf jaar de verschillende partijen volgen, in gesprek met ze gaan, en ze als het ware een stem geven als basis voor hun onderzoek en werk. De status van het onderzoek, de samenwerking met de verschillende partijen en wat dat oplevert, worden via speciale publieksmomenten op gezette momenten en op diverse daarvoor geëigende en experimentele wijzen aan het publiek gepresenteerd. Tevens wordt het publiek uitgenodigd daarin te participeren. 

naar archief ...