NL
DEENFR
05 FEBRUARI 2020

OVERDRACHT GRONDEN

Conform Plan van Transformatie is per 1 januari 2020 is de Groeve in eigendom overgedragen aan Natuurmonumenten en de overgangszone 38+ in erfpacht aan Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-Gebied. 

naar archief ...