NL
DEENFR
29 NOVEMBER 2016

Openstelling trap ENCI-groeve: veiligheid voorop!

De trap die in het verlengde van de Luikerweg naar de ENCI-groeve leidt, ligt te wachten om in gebruik genomen te worden.  Het is een veel gestelde vraag waarom die ingebruikname nog niet heeft plaatsgevonden. Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied staat op het standpunt dat de trap pas opengesteld kan worden voor wandelaars als de veiligheid  van iedereen gewaarborgd is. Als alles meezit, is dat medio april 2017 het  geval. Op dit moment wordt namelijk nog volop gewerkt in het gebied waar over een poosje wandelaars doorheen kunnen.

ENCI is bezig om een deel van de overgangszone bouwrijp te maken en het gebied in te richten. Dat betekent onder andere het aanbrengen van water, riolering, elektriciteit, hemelwaterafvoer, hekwerken, paden, het inrichten van kalkmoerassen en het aanleggen van een recreatieveld. Ook komt er een tijdelijke voetgangersbrug om kruisend verkeer met groevewagens te vermijden.

Verder is Natuurmonumenten  onderaan de trap nog een korte rondgang aan het maken door het gangenstelsel. Nadat de trap is opengesteld, worden bezoekers onderaan de trap door het eeuwenoude gangenstelsel geleid en krijgen ze geologische informatie over het ENCI-gebied.

Wanneer de planning wordt gehaald (en er geen onvoorziene weersinvloeden zijn),  zal de openstelling waarschijnlijk voor Pasen plaatsvinden. Het wordt dan mogelijk om via de overgangszone, door de groeve , het Châlet D’n Observant te bereiken. Zo ontstaat een verbinding met D’n Observant en het Plateau van Caestert.

naar archief ...