NL
DEENFR
29 JUNI 2017

ENCI-oehoes adopteren jong (bericht Natuurmonumenten)

Op 31 mei werd een jonge oehoe ternauwernood gered uit een machine op een industrieterrein in Eygelshoven (Limburg). Omdat het risico aanwezig was dat het jong op deze locatie weer in de problemen zou raken, is het ter adoptie naar de ENCI-groeve gebracht.

Na de ontdekking van het dier werd de productie meteen stilgelegd. Medewerkers van de dierenambulance konden de vogel uit zijn benarde situatie bevrijden. Het jong werd ter controle naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek gebracht, waar bleek dat het jong niks mankeerde. Natuurlijk zou het voor het jong het beste zijn om het zo snel mogelijk terug te brengen naar de plek waar het werd gevonden zodat zijn ouders zich er weer over konden ontfermen. Deskundigen oordeelden echter dat het risico te groot was dat het jong op die plek weer tussen de machines terecht zou komen, met misschien een vervelender afloop.

Oplossing
Daarom werd naar een andere oplossing gezocht; het jong laten opvoeden door een ander oehoe-ouderpaar. De Oehoe-werkgroep Nederland (OWN) dacht al snel aan het paar in de ENCI-groeve. Omdat de groeve redelijk overzichtelijk is, is het jong hier goed te volgen. Verder wist de werkgroep dat het paar zelf al jongen heeft, en dat er voldoende voedsel voorhanden is. Bovendien is dit deel van de groeve eigendom van Natuurmonumenten, zodat een goede bescherming verzekerd is. 

ENCI-groeve
In de ENCI-groeve broeden al sinds 1997 oehoes. De oehoes in de ENCI-groeve brengen dit jaar drie eigen kuikens groot, die iets ouder zijn dan het opgevangen jong. Het was even spannend of de ouders het jong zouden accepteren. De Oehoewerkgroep hield het jong daarom nauwlettend in het oog. Blijkbaar kon het ouderpaar het bedelen van het vreemde jong niet weerstaan en al snel werd ook voor dit jong voedsel aangesleept. 

Nu, een maand later, kan het jong vliegen en zit het samen met de drie andere jongen hoog op een richel op voedsel te wachten. Ook met de drie andere jongen gaat het goed. Het zal nog enkele weken duren voordat de jongen zelf op jacht gaan. In september zullen ze naar verwachting de groeve verlaten en op zoek gaan naar een eigen leefgebied.

naar archief ...