NL
DEENFR
04 OKTOBER 2017

ENCI-groeve weer open voor wandelaars en natuurliefhebbers!

Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (samenwerkingsverband van Natuurmonumenten, ENCI, Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend, Gemeente Maastricht en Provincie Limburg) heeft besloten om de ENCI-groeve op 5 oktober weer open te stellen voor publiek. Bezoekers die willen genieten van de natuur zijn vanaf dat moment opnieuw van harte welkom.

De groeve moest in juni helaas worden gesloten vanwege een overweldigende belangstelling, waardoor er vooral rondom het natuurbad onveilige situaties ontstonden. De groeve is nu zodanig aangepast dat er geen onveilige situaties bij het natuurbad kunnen ontstaan en wandelaars en natuurliefhebbers weer kunnen genieten van deze bijzondere omgeving. In de groeve geldt tot nader order een zwemverbod.

Inrichtingsmaatregelen rond het natuurbad
De nu getroffen maatregelen zorgen ervoor dat de onbeheersbare situatie van het voorjaar wordt voorkomen. In alle waterplassen in de ENCI-groeve mag niet meer gezwommen of pootje gebaad worden. De omgeving van het natuurbad is heringericht en het betreden van het water is onaantrekkelijk gemaakt door het waterpeil te verlagen. Om het natuurbad staat een hek voor zolang als de definitieve herinrichting nog niet is voltooid.

Een toekomstig recreatief gebruik van het natuurbad, bijvoorbeeld voor wellness of andere vormen van extensieve waterrecreatie - recreatie die weinig druk uitoefent op de natuur - blijft tot de mogelijkheden behoren. Voorlopig geldt echter een algeheel zwemverbod. De komende maanden stellen de betrokken partners  gezamenlijk een recreatieplan op. In dit plan wordt vastgelegd welke recreatievormen wenselijk zijn in de groeve en overgangszone, hoe het gebied hier het beste op ingericht kan worden en wat dit betekent voor het beheer van de groeve. Zo blijven we de komende jaren werken aan een mooi, attractief en bijzonder gebied om van te genieten.

Werkzaamheden komende winter en toegankelijkheid groeve
In het zuidelijk deel van de overgangszone wordt vanaf 1 november nog gedurende enkele maanden kalksteen gewonnen. In deze periode blijft de groeve voor wandelaars alleen toegankelijk vanaf de trap. Châlet D'n Observant blijft gewoon open voor publiek, maar is dan alleen toegankelijk via de Lage Kanaaldijk. Vanaf 1 november kan er dus enkele maanden geen doorsteek gemaakt worden tussen beide ingangen.

Wandeling door de groeve
Vanaf het uitzichtplatform aan de Luikerweg kunnen bezoekers via de trap in de ENCI-groeve afdalen. Via een wandelpad loop je over een deel van de oude weg tussen Maastricht en Luik. Onderaan de trap word je een stukje door een oud gangenstelsel geleid. Het pad loopt via de vijver 'Onder D'n Olifant' , de kalkgraslanden en het natuurbad tot de overgangszone.

De groeve is tot 1 april dagelijks geopend van 09.00 - 17.00 uur.
Van 1 april tot 1 september kan de groeve dagelijks worden bezocht van 08.00 - 20.00 uur.

naar archief ...