NL
DEENFR
01 MEI 2018

ENCI-groeve vanaf 1 mei weer vanaf beide zijden toegankelijk

Het voor het publiek toegankelijke deel van de ENCI-groeve is vanaf 1 mei weer open vanaf de trap aan de noordzijde tot aan Châlet D'n Observant aan de zuidzijde. Ook is er een tijdelijk ontvangstpaviljoen voor bezoekers gerealiseerd aan het wandelpad in de groeve. Het natuurbad blijft vooralsnog gesloten. Natuurmonumenten onderzoekt momenteel de optie om van het natuurbad een waterspeelplek voor gezinnen met jonge kinderen te maken.

Toegankelijkheid groeve
Vanaf 1 mei kunnen wandelaars en natuurliefhebbers die de ENCI-groeve bezoeken, opnieuw de doorsteek maken vanaf de trap naar Châlet D'n Observant en vice versa. In de periode tussen 1 november en 1 mei was de groeve alleen toegankelijk via de trap, omdat in die periode in de zuidelijke overgangszone nog kalksteen werd gewonnen. Tot 1 september is de groeve dagelijks geopend van 08.00 - 20.00 uur. Van 1 september tot 1 april kan de groeve dagelijks worden bezocht van 09.00 - 17.00 uur.

Tijdelijk ontvangstpaviljoen
Vlakbij het wandelpad in de groeve staat een tijdelijk ontvangstpaviljoen voor bezoekers. Dit paviljoen heet «Bistro HoffmannI». Wandelaars kunnen hier uitrusten en genieten van kop koffie.

Toekomstig gebruik voormalige natuurbad
Het natuurbad in de groeve werd vorige zomer gesloten omdat de enorme toeloop van publiek tijdens warme dagen leidde tot onveilige situaties. Van juni tot oktober vorig jaar was daarom de groeve voor publiek gesloten en werd tot nader order een zwemverbod afgekondigd.

Daarna hebben betrokken partijen afgesproken te onderzoeken welke vorm(en) van waterrecreatie mogelijk en wenselijk zijn. De gezamenlijke SOME-partners  van het Plan van Transformatie, waaronder een vertegenwoordiging van omwonenden, hebben een ambitiedocument opgesteld voor de recreatieve ontwikkeling van het gebied. Daarbij is ook de oplossingsrichting voor het natuurbad uitgewerkt. Natuurmonumenten onderzoekt momenteel de optie om van het natuurbad een waterspeelplek voor gezinnen met jonge kinderen te maken. Definitieve besluitvorming hierover zal nog plaatsvinden.
Vooralsnog blijft het natuurbad gesloten. Om onveilige situaties te voorkomen, wordt het waterpeil van de waterplas verder verlaagd en blijven er hekken omheen staan. Er wordt een extra oogje in het zeil gehouden door beroepsmatige toezichthouders en vrijwillige boswachters van Natuurmonumenten.

Wandeling door de groeve
Vanaf het uitzichtplatform aan de Luikerweg kunnen bezoekers via de trap in de ENCI-groeve afdalen. Via een wandelpad loop je over een deel van de oude weg tussen Maastricht en Luik. Onderaan de trap word je een stukje door een oud gangenstelsel geleid. Het pad loopt via de kalkgraslanden, natuurplas  'Onder D'n Olifant' en het natuurbad tot de overgangszone. Vanaf 1 mei 2018 is het weer mogelijk om via een tijdelijk aangelegde voetgangersbrug door te lopen tot de zuidzijde van de groeve. Wandelaars kunnen in de groeve een kop koffie drinken bij Châlet D'n Observant en Bistro HoffmannI.

naar archief ...