NL
DEENFR
30 AUGUSTUS 2018

ENCI-groeve op woensdagen in september gesloten wegens ophogen bodem natuurbad

Op alle woensdagen in september is de ENCI-groeve gesloten. Vrachtwagens gaan een kalksteenmengsel aanbrengen in het natuurbad om de waterdiepte terug te brengen. Dit zijn de eerste werkzaamheden die Natuurmonumenten uit laat voeren passend binnen de plannen om een waterspeelplek voor gezinnen met jonge kinderen te realiseren op de locatie van het natuurbad. Als volgende stap wordt een inrichtingsplan gemaakt op basis waarvan een finaal besluit genomen wordt. Daarna wordt een uitbater gezocht, de plek ingericht en voorzieningen aangelegd. Behalve op de woensdagen in september is de groeve in deze eerste fase gewoon toegankelijk voor het publiek. Vanaf 1 oktober is de groeve weer alle dagen open.

Recreatievisie ENCI-gebied
Het natuurbad werd vorige zomer gesloten omdat de enorme toeloop van publiek tijdens warme dagen leidde tot onveilige situaties. Van juni tot oktober vorig jaar was de groeve voor publiek gesloten en werd tot nader order een zwemverbod afgekondigd.

Daarna hebben betrokken partijen afgesproken te onderzoeken welke vorm(en) van waterrecreatie mogelijk en wenselijk zijn. De gezamenlijke SOME (*) partners  van het Plan van Transformatie , waaronder een vertegenwoordiging van omwonenden, hebben een ambitiedocument opgesteld voor de recreatieve ontwikkeling van het ENCI-gebied. Zoekende naar een nieuwe functie voor het voormalige natuurbad is de voorkeur uitgesproken voor een waterspeelplek voor gezinnen met jonge kinderen. Een waterspeelplek waar kinderen een unieke natuurervaring opdoen en die op afspraak ook toegankelijk is voor groepen.

Kortetermijn maatregelen natuurbad en toegankelijkheid groeve
Tot de beoogde opening van de waterspeelplek in 2019, blijft het natuurbad gesloten. Om onveilige situaties te voorkomen blijven er hekken omheen staan.

Op alle woensdagen in de maand september rijden in opdracht van Natuurmonumenten vrachtwagens van ENCI over de overgangszone. In deze eerste fase wordt een mengsel van kalksteen en silex aangebracht om de bodem van het bassin op te hogen. Om de werkzaamheden betaalbaar te maken, zijn ze in september ingepland omdat dan gebruik kan worden gemaakt van kalksteen en silex die ENCI niet nodig heeft in hun bedrijfsproces. In een volgende fase wordt deze laag afgedekt met een dikke laag pure kalk en vervolgens zand.  Het ophogen van de bodem van het natuurbad is omkeerbaar mocht in de toekomst gekozen worden voor een ander recratief gebruik van de waterplas. 

Om veiligheidsredenen tijdens de werkzaamheden is de groeve op de woensdagen gesloten voor het publiek. Op de overige dagen in september en van oktober tot 1 april kan de groeve dagelijks worden bezocht van 09.00 - 17.00 uur. Indien er onverhoopt op een andere dag in de week gewerkt moet worden als het bedrijfsproces van ENCI daarom vraagt, dan wordt op de website van Natuurmonumenten vermeld op welke dag de groeve gesloten is.

Wandeling door de groeve
De geel gemarkeerde wandelroute is op woensdagen in september niet te lopen omdat het gedeelte van de route tussen het uitkijkplatform en Châlet D'n Observant afgesloten is. De rood gemarkeerde route die langs de groeve komt, blijft wel toegankelijk, evenals de andere gemarkeerde routes op de St.-Pietersberg.

naar archief ...