NL
DEENFR
08 NOVEMBER 2016

ENCI gestart met bouwrijp maken overgangszone

Eind oktober is ENCI in samenwerking met de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME) gestart met het bouwrijp maken van het noordelijk deel van de overgangszone op het niveau +38 m. NAP.

 

Dit is één van de afspraken uit het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied. De overgangszone is het gebied tussen het bedrijventerrein en de groeve. Hier komt straks ruimte voor horeca, informatievoorziening, recreatie, wellness en creatieve bedrijvigheid.
Het is de bedoeling dat het gebied dat nu bouwrijp wordt gemaakt, over enkele maanden wordt opengesteld voor bezoekers. Wandelaars kunnen dan de nieuw trap afdalen en langs het natuurbad en de vijver ‘Onder D’n Olifant’ door het laagste deel van de overgangszone lopen richting infocentrum Châlet D’n Observant. Zo ontstaat een verbinding met D’n Observant en het Plateau van Caestert (B).

Bouwrijp maken: twee fases
Het bouwrijp maken gebeurt in twee fases. Dat is zo afgesproken met SOME.
• Fase 1: noordelijk  deel van de overgangszone op het niveau +38m. NAP (tot aan het silextransport). Deze fase is deze week gestart.
• Fase 2: zuidelijk deel van de overgangszone op het niveau +38m. NAP én de overgangszone op het niveau +50m. NAP. Deze fase start wanneer de oven uit bedrijf is genomen.
 
Wat houden de werkzaamheden in?
Het bouwrijp maken behelst onder andere het aanbrengen van water, riolering, elektriciteit en hemelwaterafvoer.  Daarnaast zal ENCI het gebied ook inrichten. Dat betekent het aanbrengen van de nodige hekwerken, paden, het inrichten van kalkmoerassen en het realiseren van een recreatieveld.
Ook komt er aan de zuidzijde bij de grove silexuitval een tijdelijke voetgangersbrug over het groeveverkeer heen. Wandelaars kunnen dan veilig oversteken naar Châlet D’n Observant terwijl de groevewagens tegelijkertijd het brekergebouw kunnen bereiken.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden klaar voor de jaarwisseling.

Over enkele maanden zal ENCI het deel van de overgangszone dat nu bouwrijp wordt gemaakt, in eigendom overdragen aan Natuurmonumenten. Natuurmonumenten zal  dit gebied op haar beurt in erfpacht overdragen aan SOME die verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling van de overgangszone.

naar archief ...