NL
DEENFR
21 NOVEMBER 2016

Bosonderhoud op D'n Observant

Onlangs is  Natuurmonumenten gestart met boswerkzaamheden op D’n Observant. Bomen zoals de acacia en balsempopulier worden gekapt en hierna worden inheemse bomen zoals boskriek, iep, haagbeuk en linde herplant. Het bosonderhoud is nodig omdat de acacia’s en balsempopulieren de andere loofbomen verdringen en weinig ruimte bieden aan planten en dieren. Door de kap en herplant zal binnen een paar jaar een gevarieerder bos in leeftijd en soorten gaan ontstaan.

In de rondgang rondom D’n Observant maakt Natuurmonumenten bovendien bredere paden met bosranden voor vlinders en vleermuizen. Door deze werkzaamheden, die in het project Life Pays Mosan met een bijdrage van Europa en de Provincie Limburg mogelijk zijn gemaakt, kan onder andere de Spaanse vlag vanuit België weer de Sint-Pietersberg bereiken en meer soortenrijkdom opleveren, onder andere nuttig voor de vleermuizen van de berg.

De maatregelen worden door Natuurmonumenten met zorg uitgevoerd maar leveren in een deel van het jaar extra verkeer op de berg op. Met infoborden wordt u geattendeerd op de maatregelen.
 

naar archief ...