NL
DEENFR
20 JANUARI 2021

Bestuur legt collectief functie neer

Het bestuur van SOME heeft per 31-12-2020 collectief hun functie neergelegd. Zij zullen als interim bestuur aanblijven tot 01-07-2021 zodat de Founding Fathers de tijd hebben om een nieuw bestuur aan te stellen.

November 2020

Werkzaamheden ten behoeve van nutsvoorzieningen. De afgelopen maanden is er volop gewerk aan het aanleggen van de nutsvoorzieningen op zowel de 50+ zone als de 38+ zone.

 

Vanaf de zomer 2020 is er langs de toegangsweg vanaf de Lage Kanaaldijk, op de 50+ zone, naar de 38+ zone en op de 38+ zone volop gegraven. Het doel van deze graafwerkzaamheden was om elektra, riolering, drinkwater en telefoon/internet aan te leggen naar de 50+ en 38+ zone. 

Momenteel zijn de graafwerkzaamheden afgerond. De komende maanden zullen er diverse  individuele aansluitingen gerealiseerd worden zoals de beide horecagelegenheden.  De pompen die het regenwater, het groevewater en het rioolwater wegpompen zullen aangesloten worden. En de straatverlichting op de 38+ zone zal aangesloten worden.

naar overzicht ...