NL
DEENFR
01 JULI 2021

Bestuur blijft langer

In de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur van SOME besloten, na vraag van de Founding Fathers, om ook na 01-07-2021 aan te blijven als interim bestuur tot uiterlijk 31-12-2021. Dit om de Founding Fathers in de gelegenheid te stellen om een en ander te regelen.

Aansluiten nutsvoorzieningen 

In de eerste helft van 2021 zijn zowel chalet D"n Observant als bistro HoffmannI aangesloten op de openbare netten van elektra en drinkwater. Tevens is de bistro aangesloten op het openbare rioolstelsel, het chalet behoud voorlopig zijn eigen systeem.

 

December 2020

Bestuur legt collectief functie neer

Het bestuur van SOME heeft per 31-12-2020 collectief hun functie neergelegd. Zij zullen als interim bestuur aanblijven tot 01-07-2021 zodat de Founding Fathers de tijd hebben om een nieuw bestuur aan te stellen.

 

November 2020

Werkzaamheden ten behoeve van nutsvoorzieningen. De afgelopen maanden is er volop gewerk aan het aanleggen van de nutsvoorzieningen op zowel de 50+ zone als de 38+ zone.

 

Vanaf de zomer 2020 is er langs de toegangsweg vanaf de Lage Kanaaldijk, op de 50+ zone, naar de 38+ zone en op de 38+ zone volop gegraven. Het doel van deze graafwerkzaamheden was om elektra, riolering, drinkwater en telefoon/internet aan te leggen naar de 50+ en 38+ zone. 

Momenteel zijn de graafwerkzaamheden afgerond. De komende maanden zullen er diverse  individuele aansluitingen gerealiseerd worden zoals de beide horecagelegenheden.  De pompen die het regenwater, het groevewater en het rioolwater wegpompen zullen aangesloten worden. En de straatverlichting op de 38+ zone zal aangesloten worden.

naar overzicht ...