NL
DEENFR

Naar een ecologisch waterbeheer

In 2013 heeft een werkgroep ‘Waterbeheer’ in het kader van het Plan van Transformatie een visie opgesteld voor het waterbeheer in de groeve.

Belangrijkste uitgangspunt is dat de diverse watersystemen (de Maas en het groevewater) ervoor zorgen dat de groeve een hoog ecologisch eindresultaat zal bereiken. Door de waterstromen te optimaliseren, zal de natuur zelf regelen dat er in de toekomst zo weinig mogelijk gepompt hoeft te worden. ENCI heeft dit waterplan opgenomen in de werkplannen voor de groeve.

De groevebodems moeten hierdoor wel veel nauwkeuriger worden afgewerkt. Daarom heeft ENCI al haar materieel laten inrichten met GPS-systemen. Het waterplan kan hierdoor worden uitgevoerd,  ook daar waar de afwerking heel kritisch is.

Het waterplan van de ENCI-groeve kun je terugvinden onder 'Downloads' → Rapporten → Waterplan Groeve.