NL
DEENFR

Realisaties

  • De top van D'n Observant is vrijgemaakt en er is een stervormig uitzichtplatform gecreëerd dat prachtige vergezichten biedt in vijf kijkrichtingen.
  • Een nieuwe 40 meter lange mergelgang verbindt de ENCI-groeve met Groeve De Schark.
  • Natuurmonumenten heeft met natuurlijke materialen een mooie vogelkijkplek gemaakt die een fantastisch uitzicht biedt op de Oehoevallei met haar bijzondere bewoners zoals landgeiten, vossen en unieke vogels.
  • De Oehoevallei is vrijgemaakt van overmatig bos.
  • De groeverand is van populieren uitgedund.
  • Aan de noordzijde van de groeve zijn 6,5 ha voor Nederland zeldzame kalkgraslanden ingericht. In 2015 heeft Natuurmonumenten hier maaisel van omringende kalkgraslanden op aangebracht.
  • Er is een trap met uitzichtplatform gerealiseerd tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve. Het uitzichtplatform is sinds oktober 2015 toegankelijk  voor bezoekers. De trap is in 2017 toegankelijk gemaakt.
  • Het uitdiepen van een natuurplas aan de noordzijde van de groeve is gereed.
  • ENCI heeft de eerste fase afgerond van de inrichting van een deel van de +38m NAP overgangszone tussen het bedrijventerrein en de groeve. Deze zone is in 2018 overgedragen aan de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME) die de ontwikkeling ervan op zich zal nemen.
  • Er is een visie opgesteld voor het waterbeheer in de groeve. Belangrijkste uitgangspunt is dat de diverse watersystemen ervoor zorgen dat de groeve een hoog ecologisch eindresultaat zal bereiken.