NL
DEENFR

Het ontstaan van het kalksteenpakket

In het Laat-Krijt, bijna 70 miljoen jaar geleden, waren Zuid-Limburg en een groot gebied eromheen bedekt door een ondiepe subtropische binnenzee. In die warme Krijtzee wemelde het van planten en dieren zoals zeegrassen, koralen, sponzen, kreeften, slakken, zee-egels, ammonieten, vissen, haaien en mosasauriërs.

Wanneer deze dieren in de zee doodgingen, bleef het kalkskelet achter op de zeebodem. Zo ontstond in de loop van miljoenen jaren een tientallen meters dikke kalksteenlaag. In latere, koelere tijdperken zakte het zeeniveau en kwam de kalksteenlaag vrij aan het oppervlakte te liggen. Ook de opheffing van de Belgische Ardennen zorgde hiervoor.

Wist je dat…

  • Elke cm kalksteen gemiddeld 500 jaar aardgeschiedenis is?
  • Het gele kalksteenpakket 10 keer ouder is dan toen de eerste Mensachtigen op Aarde rondliepen?
  • Het gele kalksteenpakket een periode van maar liefst 6 miljoen jaar bestrijkt, namelijk van 72 - 66 miljoen jaar geleden?

In de ENCI-groeve is duidelijk te zien dat er twee verschillende kalksteenlagen zijn.  De Formatie van Gulpen - de grijze kalksteen - en de Formatie van Maastricht - de ‘gele’ kalksteen. Grijs is de oorspronkelijke kleur van de kalksteen: als deze oxideert wordt hij gelig-wit. De Formatie van Gulpen heeft 75 donkerblauw-zwarte vuursteenbanken, terwijl vuursteen in de jongere lagen van de Formatie Maastricht vaak plaat- pijp- en knolvormig is, en lichter van kleur.