NL
DEENFR

Medio 2018 heeft  ENCI de commerciële kalksteenwinning gestopt. Tegelijkertijd met de dagelijkse winning van kalksteen voor de cementbereiding, wordt de 125 ha grote groeve al vanaf 2010 omgevormd tot een prachtig natuurgebied met een focus op natuur en recreatie. In 2020 is dit unieke stukje Nederland overgedragen aan Natuurmonumenten die het beheer ervan voor haar rekening neemt.

Belangrijke delen van het eindplan voor de groeve zijn al uitgevoerd.

In de groeve komen diverse kalkterrassen en steilwanden, kalkhellingen en een centrale waterplas. Drie grote mergelblokken blijven staan om een visuele afscheiding te maken met de Oehoevallei. Voor wandelaars worden voorzieningen aangelegd in de vorm van wandelpaden, hellingen, trappen en uitzichtplatforms. Door de natuurlijke processen in het gebied vrij kun gang te laten gaan, en door de unieke situatie van hellingen, bodem en vocht ontstaan er mogelijkheden voor waardevolle dieren en planten. De groeve wordt een goed gezoneerd gebied waar ruimte is voor stille natuur maar ook voor diverse vormen van recreatie.