NL
DEENFR

Editie V: Spiegeling over de geschreven wandelingen van kunststudenten in het ENCI-gebied.

Sind afgelopen mei nemen we de lezers mee in een reeks wandelingen in stilte; artistic walks in stilte gemaakt door eindexamenstudenten Fine Arts van de kunstacademie Maastricht in Corona-tijd. Bespiegelingen over de situatie, hunkunstenaarsschap en hun zijn, "geschreven wandelingen' zoals Ellis Driessen dat zo mooi uitdrukt.

We zijn jullie lezers enorm dankbaar voor alle leuke reacties die jullie sturen. Van "wat bijzonder"tot "mooi"en "Meanderende bezinnende verhalen, en betekenis". ( Martine de Rooij). Een paar wil ik graag met jullie delen:

"Interessant stuk van Luca Claveau over de openbare ruimte en skaters, zou interessante gesprekspartners kunnen zijn in dialoog over wat New Babylon zou inhouden als iedereen zijn ruimte kan manipuleren naar zijn/haar eigen wensen". (Kim van der Horst)

"Wat een goed initiatief, en tot wat een nieuwe, toch wel wezenlijk nieuwe inzichten leiden de wandelingen. De studenten bevragen in feite het fundament van hun kunstenaarschap en hun visie op en de rol in de wereld. Mooie opmerkingen van Jeremy Bronswijk. "Waarom ik een atelier zo nodig heb, het is niet alleen een werkruimte voor mij, maar ook een leefruimte voor het werk zelf", en : Ëchter besef ik me nu dat het hart van mijn werk, dat ene pun waarvan alles uiteindelijk komt, een liefde voor muziek is" (Lidewij de Koekoek)

De vijfde editie is een special. We sluiten de reeks af met het essay van Ellis Driessen (SPIEGELING- een geschreven wandeling). Sinds haar derde studiejaar zet zij het wandelen in als methode binnen artistiek onderzoek. In eerste instantie om haar heil te zoeken in de natuur, maar al opgaand in die natuur ging zij intenser en anders kijken, en werden de wandelingen als het ware inkeringen, bespiegelingen van haar zelf.

Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) wandelde niet om zichzelf terug te vinden in zijn eigen, volkomen identiteit, maar om de mens van vroeger, de eerste mens in zichzelf terug te vinden. Door zijn eindeloze eenzame wandelingen over woest terrein, ver van de wereld, slechts in gezelschap van de bomen en de dieren, wilde hij in zichzelf de eerste (absoluut primitieve) mens herontdekken (in: F. Gros: Wandelen, 2013).

Ellis en haar medestudenten hebben hopelijk nog een lange en mooie weg te gaan, en hopelijk hebben de interne bespiegelingen  hen een stuk op weg geholpen.

Voor deze vijfde editie hebben we Cristian Ernsten  bekend van zijn Walking Seminar, bereid gevonden een review te schrijven over de reflecties van de studenten en wat ze kunnen bijdragen in de ervaring van het ENCI-gebied.

Met gepaste trots presenteer ik de laatste twee bijdragen van Ellis Driessen en Cristian Ernsten. Klik hier voor de bijdragen.

3 Juli is een bijzondere dag. De eindexamententoonstelling zou vandaag zijn opengegaan voor publiek. Door de corona-omstandigheden is deze verplaatst naar november. Maar houdt de website van de Kunstacademie Maastricht in de gaten, opdat jullie in het najaar alsnog het werk van deze 20 kunstenaars kunnen aanschouwen. 'OVERGANGSZONE' wil een podium bieden voor deze kersverse kunstenaars en ze stimuleren hun weg verder te bewandelen.

Namens de redactie

Krien Clevis, curator 'OVERGANGSZONE'

https://overgangszone.nl/