NL
DEENFR

Toekomstige ontwikkelingen

2018

  • SOME neemt noordelijk deel +38m NAP overgangszone in erfpacht
  • Op 1 juli beëindigt ENCI de commerciële mergelwinning

2019

  • Uiterlijk 1 juli beëindigt ENCI de productie van klinker, het halffabricaat voor de cementbereiding in de cementoven
  • Verdere inrichting van het ENCI Bedrijvenpark
  • Start van de ontwikkeling van het deel van de overgangszone dat grenst aan het bedrijventerrein: ruimte voor creatieve bedrijvigheid in lagere milieuklassen
  • De eindafwerking van de kalksteengroeve is klaar

2020

  • Natuurmonumenten wordt de nieuwe eigenaar van de groeve
  • Opening van de Centrale Allée vanaf de Lage Kanaaldijk in Maastricht, via het bedrijvenpark, tot aan de overgangszone