NL
DEENFR

Toekomstige ontwikkelingen

2021

  • Start van de ontwikkeling van het deel van de overgangszone dat grenst aan het bedrijventerrein: ruimte voor creatieve bedrijvigheid in lagere milieuklassen