NL
DEENFR

Gerealiseerde mijlpalen van het Plan van Transformatie

2010: Oprichting van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied

2010: Natuurmonumenten nieuwe eigenaar van D’n Observant, de Oehoevallei en een deel van het ENCI-bos

2010: D’n Observant en de Sint-Pietersberg  ontsloten via een nieuwe toegangsweg vanaf de Lage Kanaaldijk in Maastricht; inrichting van een parkeerplaats voor 200 auto’s

2010: Start van de verhuur van delen van het Bedrijventerrein

2013: Inrichting van een Informatiecentrum Châlet D’n Observant, bereikbaar via de Lage Kanaaldijk in Maastricht

2014: Afgraven van het overgangszonegebied tot +38 m. NAP ten noorden van de visvijver waarop 23.925 m2 vastgoed kan worden  gerealiseerd.

2015: Realisatie van een nieuwe verbinding tussen de oude Luikerweg en ENCI-groeve in de vorm van een trap met een spectaculair uitzichtpunt.

2017: Ingebruikname trap en gloednieuw wandelpad in de groeve voor bezoekers. Noordelijk deel +38m. NAP overgangszone bouwrijp gemaakt. Besluit genomen om cementklinkeroven na uitbedrijfname te slopen.

2018: Cementklinkeroven is gestopt. Eerste bandbruggen gesloopt.

2018: Bistro HoffmannI geopend.

2018: Bouwrijp maken 38+ zone zuid gestart.

2019: Klinkeroven 8 in maart definitief gestopt.

2019: 1 Juli is de overgangszone 38+ opengesteld voor het publiek nadat de samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Maastricht, Natuurhistorisch Museum, Natuurmonumenten en SOME getekend werd.

2019: 30 december is de overgangszone 38+ in erfpacht overgedragen aan Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied. 

2020: 02 januari is de Groeve overgedragen aan Natuurmonumenten.

2020: In augustus is gestart met de aanleg van de nutsvoorzieningen ( elektra, drinkwater, telefoon/internet en riolering) vanaf de Kanaaldijk naar de overgangszones.

2021: In juni zijn de laatste werkzaamheden voltooid aan de aanleg van de nutsvoorzieningen op zowel de 38+ zone als op de 50+ zone.