NL
DEENFR

Gerealiseerde mijlpalen van het Plan van Transformatie

2010: Oprichting van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied

2010: Natuurmonumenten nieuwe eigenaar van D’n Observant, de Oehoevallei en een deel van het ENCI-bos

2010: D’n Observant en de Sint-Pietersberg  ontsloten via een nieuwe toegangsweg vanaf de Lage Kanaaldijk in Maastricht; inrichting van een parkeerplaats voor 200 auto’s

2010: Start van de verhuur van delen van het Bedrijventerrein

2013: Inrichting van een Informatiecentrum Châlet D’n Observant, bereikbaar via de Lage Kanaaldijk in Maastricht

2014: Afgraven van het overgangszonegebied tot +38 m. NAP ten noorden van de visvijver waarop 23.925 m2 vastgoed kan worden  gerealiseerd.

2015: Realisatie van een nieuwe verbinding tussen de oude Luikerweg en ENCI-groeve in de vorm van een trap met een spectaculair uitzichtpunt.

2017: Ingebruikname trap en gloednieuw wandelpad in de groeve voor bezoekers. Noordelijk deel +38m. NAP overgangszone bouwrijp gemaakt. Besluit genomen om cementklinkeroven na uitbedrijfname te slopen.