NL
DEENFR

De Stichting

De «Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied» (SOME) is sinds december 2010 verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang en kwaliteit van de uitvoering van het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied.

Doelstellingen van de Stichting

  • Bewaking van de voortgang en kwaliteit van de uitvoering van het Plan van Transformatie. Op de agenda staat met name de ontwikkeling van natuur, recreatie, toerisme en bedrijvigheid.
  • Zorgen voor gebiedsontwikkeling  van de zgn «overgangszone» tussen de groeve en het bedrijventerrein. Hier is ruimte voor recreatie, toerisme, natuurbeleving, educatie en lichte bedrijvigheid.

De organisatie
De organisatie van de Stichting bestaat uit een bestuur en directie, een projectgroep en diverse werkgroepen.