NL
DEENFR

Praktische info ondernemers overgangszone

De overgangszone tussen het bedrijventerrein en de groeve vormt het hart van het ENCI-gebied. Het eerste deel van de overgangszone is in 2017 bouwrijp opgeleverd en klaar om te worden ontwikkeld. Specifiek gaat het om het noordelijk deel van de overgangszone op het niveau +38m NAP.

In deze deelzone komt ruimte voor informatie/recreatie/toerisme/wellness. Hier worden economische activiteiten als horeca, sport- en leisure-activiteiten en culturele/maatschappelijke functies beoogd.

Er mag hier in maximaal twee bouwlagen worden gebouwd met een maximale hoogte van 8 meter en een bebouwingsdichtheid van 15%.

Voor ondernemers die zich willen vestigen in het ENCI-gebied treedt een toelatingstraject in werking dat in eerste instantie bestaat uit een 10-criteriatoets waarin randvoorwaarden zijn geformuleerd voor de toelating van nieuwe bedrijven. Verder is een stappenplan afgesproken waarin de partijen betrokken bij het Plan van Transformatie de toelaatbaarheid van bedrijven toetsen.

Relevante documenten vind je hier:

Meer info
Secretariaat SOME

info@enci-gebied.nl
Tel. +31 (0)622572880