De uitdagingen waar we voor staan

Ontwikkelingen in 2017

 • Bouwrijp maken van de overgangszone
 • Aanleggen van tijdelijke voetgangersbrug over het kruisend verkeer in de groeve
 • Aanleggen van hekwerken in de groeve e.d.
 • ENCI draagt een deel van haar gronden over aan Natuurmonumenten: de kalkgraslanden, het natuurbad, de trap en uitzichtplatform aan noordzijde van groeve, de vijver onder Hoeve Lichtenberg genaamd 'Onder D’n Olifant' en een deel van de overgangszone
 • Natuurmonumenten draagt een deel van de overgangszone in erfpacht over aan Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME)
 • Ontwikkelen van de overgangszone door SOME
 • Openstellen deel van overgangszone voor recreanten
 • Openstellen van de trap aan de noordzijde van de groeve
 • Verdere planvorming voor een multifunctioneel verzamelgebouw in de overgangszone door SOME
 • Planvorming voor passagiersterminal en doorgang via AINSI en het gangenstelsel onder Hoeve Lichtenberg om de overgangszone en groeve via de Maas te ontsluiten

Ontwikkelingen in 2020

 • Realiseren Centrale Allée vanaf de  Lage Kanaaldijk naar de overgangszone, via het bedrijventerrein