Realisaties

  • De top van D'n Observant is vrijgemaakt en er is een stervormig uitzichtplatform gecreëerd dat prachtige vergezichten biedt in vijf kijkrichtingen.
  • Een nieuwe 40 meter lange mergelgang verbindt de ENCI-groeve met Groeve De Schark.
  • Natuurmonumenten heeft met natuurlijke materialen een mooie vogelkijkplek gemaakt die een fantastisch uitzicht biedt op de Oehoevallei met haar bijzondere bewoners zoals landgeiten, vossen en unieke vogels.
  • De Oehoevallei is vrijgemaakt van overmatig bos.
  • De groeverand is van populieren uitgedund.
  • Aan de noordzijde van de groeve zijn 6,5 ha voor Nederland zeldzame kalkgraslanden ingericht. In 2015 heeft Natuurmonumenten hier maaisel van omringende kalkgraslanden op aangebracht.
  • Er is een trap met uitzichtplatform gerealiseerd tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve. Het uitzichtplatform is sinds oktober 2015 toegankelijk  voor bezoekers. De trap wordt in de loop van 2016 toegankelijk gemaakt, nadat het inrichten van de gronden onderin de groeve gereed is.
  • Het uitdiepen van een natuurbad aan de noordzijde van de groeve is gereed. In augustus/september 2016 laat ENCI hier een zandstrand aanleggen.
  • ENCI heeft de eerste fase afgerond van de inrichting van een deel van de +38m NAP overgangszone tussen het bedrijventerrein en de groeve. Nadat deze zone is overgedragen aan de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (SOME), zal SOME de ontwikkeling ervan op zich nemen.
  • Er is een visie opgesteld voor het waterbeheer in de groeve. Belangrijkste uitgangspunt is dat de diverse watersystemen ervoor zorgen dat de groeve een hoog ecologisch eindresultaat zal bereiken.