Restauratie van American Memorial De Schark

In 1944 droeg de New Yorkse pater Dobrzynski  in de onderaardse groeve De Schark - grenzend aan de ENCI-groeve  - een hoogmis op voor Amerikaanse soldaten die in en om Maastricht waren gelegerd of dienst aan het front vervulden.

Om de offers die deze soldaten hebben gebracht levendig te houden voor huidige en toekomstige generaties, is gewerkt aan de restauratie van het gangenstelsel. Ook heeft ENCI gezorgd voor een nieuwe mergelgang vanuit de ENCI-groeve naar het Memorial.

Jaarlijks organiseert de Stichting Herdenking Amerikaanse kerstnachtviering  (SHAK) 1944 een traditionele kerstviering ter nagedachtenis aan de soldaten die in december 1944 in deze groeve kerstavond vierden.

In opdracht van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied heeft Dr. Paul Bronzwaer historisch onderzoek uitgevoerd naar het verleden van deze groeve. Dit onderzoek is de basis voor het boek «De Schark - buitenhuis en een groeve» dat je kunt kopen in Châlet D’n Observant.

Het is mogelijk om American Memorial De Schark te bezoeken.