Toekomstige ontwikkelingen

2016

 • ENCI draagt de Luikerwegtrap, uitzichtplatform, kalkgraslanden, natuurbad, vijver Onder D’n Olifant en deel van de overgangszone in eigendom over aan Natuurmonumenten
 • Natuurmonumenten draagt een deel van de overgangszone in erfpacht over aan SOME
 • De trap tussen de oude Luikerweg en de ENCI-groeve gaat open voor  bezoekers
 • Er wordt een besluit genomen over de toekomst van de ovenbuis en de aanverwante gebouwen

2017

 • Voorlaatste jaar van de commerciële mergelwinning
 • Bouw van een verzamelgebouw op het laagste deel van de overgangszone

2018

 • Op 1 juli beëindigt ENCI de commerciële mergelwinning

2019

 • Op 1 juli beëindigt ENCI de productie van klinker, het halffabricaat voor de cementbereiding in de cementoven
 • Verdere inrichting van het ENCI Bedrijvenpark
 • Start van de ontwikkeling van het deel van de overgangszone dat grenst aan het bedrijventerrein : ruimte voor creatieve bedrijvigheid in lagere milieuklassen
 • De eindafwerking van de kalksteengroeve is klaar

2020

 • Natuurmonumenten wordt de nieuwe eigenaar van de groeve
 • Opening van de Centrale Allée vanaf de Lage Kanaaldijk in Maastricht, via het bedrijvenpark, tot aan de overgangszone