Organisatie

De organisatie van de Stichting bestaat uit een bestuur en directie, een projectgroep en diverse werkgroepen.

 

 
Het Bestuur van de Stichting

Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van ENCI, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Natuurmonumenten en Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend.

Het functioneert onder leiding van zijn voorzitter en onderhoudt nauwe contacten met politiek en bestuurders van de betrokken organisaties. Het Bestuur neemt besluiten in het proces.

Bestuursleden 

 • Jan Mans, voorzitter en tevens vertegenwoordiger van de  Provincie Limburg 
 • Jan de Jong, namens ENCI
 • Gerrit van der Bijl, namens Gemeente Maastricht
 • Frank de Schepper, namens Natuurmonumenten
 • William Gerardu, namens Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend

De heer Peter Mergelsberg is als Directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.

 
De projectgroep

De Directeur van de Stichting is voorzitter van de projectgroep. Deze projectgroep heeft als taak om de uitvoering van het Plan van Transformatie dat in 2009 is overeengekomen, voor te bereiden voor het bestuur. Zij voert de diverse onderdelen uit van het Plan, bewaakt de kwaliteit van de uitvoering en controleert of de uitvoering op tijd klaar is. Op verzoek van het Stichtingsbestuur stuurt de projectgroep alle onderliggende processen aan, binnen het gegeven mandaat. De projectgroep onderhoudt bovendien de contacten met de omwonenden.

Projectgroepleden

 •  Peter Mergelsberg, voorzitter en tevens directeur van de Stichting
 • Leonce Lardinois, namens Provincie Limburg
 • Peter Haane, tot 1 november 2016 namens ENCI
 • Hans Reijnders, vanaf 1 november 2016 namens ENCI
 • Peter Konings, namens Gemeente Maastricht
 • Eduard Habets, namens Natuurmonumenten
 • William Gerardu, namens Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend
 
De werkgroepen

Binnen het Plan van Transformatie zijn diverse werkgroepen operationeel om de uitvoeringsafspraken voor te bereiden. In al deze werkgroepen zijn medewerkers betrokken van Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, ENCI, SPA en Natuurmonumenten. In sommige werkgroepen participeren ook vertegenwoordigers van andere partijen omdat de werkgroep een beroep wil doen op hun specifieke inbreng.

 • Werkgroep Inrichting
 • Werkgroep Stabiliteit Westrand
 • Werkgroep Bestemmingsplan Overgangszone / ENCI bedrijventerrein / kade
 • Werkgroep Kade  
 • Werkgroep Communicatie
 • Werkgroep Energie